De race wordt georganiseerd onder voorbehoud van eventuele maatregelen van de overheid betreffende het Corona-virus. Alle deelnemende schepen dienen zich te houden aan de regels die door de overheid en het RIVM zijn opgesteld en gelden voor jullie situatie!

 • Zodra het inschrijvingsformulier op de website geopend is, kan worden ingeschreven. Dit zal in het zomer van 2022 zijn. Hou de site in de gaten! We proberen iedere deelnemer van vorige keer een mail te sturen, dus niet meer per post!
 • Er kunnen maximaal ongeveer 80 schepen meedoen, dus schrijf je tijdig in. Het maximaal aantal deelnemende schepen is afhankelijk van de grootte van de schepen. Dit in overleg met de havenmeester van Terschelling. Het aantal inschrijvingen is te volgen op de website. (Kan soms even duren voor het actueel is 😉 )
 • Schepen die in 2021 hebben deelgenomen aan de Kuiper Brandarisrace hebben voorrang bij het inschrijven tot 15 juli 2022.
 • Daarna vervalt dit voorrecht!
 • Als het maximaal aantal schepen bereikt is, kunt u ervoor kiezen om op de reservelijst te komen, voor als er schepen afmelden, of niet op komen dagen
 • Voor 15 juli inschrijven, vol is vol
 • Deelnemers dienen gecertificeerd en verzekerd te zijn voor deelname aan de wedstrijd!
  Indien keuringen niet wettelijk vereist zijn (< 20m & < 12pax) dan voldoende verzekerd en verklaring deugdelijk onderhoud!
 • Door u aan te melden gaat u akkoord met deze reglementen en verplicht u uzelf om het verschuldigde inschrijfgeld van €100,- te betalen
 • Het inschrijfgeld is verplicht, bepaalt de overheid echter dat de race niet door mag gaan, dan kan het zijn dat er een kleine vergoeding wordt gevraagd voor de gemaakte kosten!
 • Deelname is pas definitief na betaling van het inschrijfgeld op vrijdag 14 oktober (van 20.00 uur tot 21.30 uur) in ’t Noorderke
 • Onderling doorgeven van inschrijfplaats is niet toegestaan
 • Bij wanbetaling volgt uitsluiting voor deze en volgende races.
 • Dit geldt ook bij wangedrag van bemanning en gasten …
 • … en wanneer aanwijzingen van de havenmeester en de organisatie niet opgevolgd worden!
 • Na ontvangst van de inschrijving wordt de naam van het schip zsm op de website vermeld. U krijgt geen bevestiging meer per email!!
 • Kunt u onverhoopt toch niet meedoen aan de Kuiper Brandarisrace, geeft u dit dan s.v.p. z.s.m. aan ons door. Wij kunnen dan andere schepen blij maken.

Palaver is zaterdag 09.00u!!! in ’t Noorderke. Alleen voor schipper en/of maat!!

Wedstrijdreglement (2022)

 • Kijk uit naar het startschip (de “Emeli”). Deze ligt voor anker. De start is tussen de boeien en startschip, waarschijnlijk in de Kimstergat, anders Boontjes.
 • Zorg ervoor dat het startnummer ruim voor de start als bij de finish duidelijk zichtbaar is voor of achter op het schip.
 • VHF
  Voordat er gestart wordt, dus na de haven te zijn uitgevaren, overschakelen naar kanaal 77.
  Tijdens de race gewoon op kanaal 10 en 2.
 • De start is in onderverdeelde volgorde:
  • Grote klippers 10.30 uur
  • Kleine klippers 10.40 uur
  • Grote tjalken 10.50 uur
  • Aken / skûtsjes 11.00 uur
  • Zeeschepen, kotters, botters c.a. 11.10 uur
 • Volg voor en tijdens de start de aanwijzingen vanaf het startschip op.
 • Te laat starten betekent uitsluiting van de wedstrijd !!!
 • Te varen route (zie daar voor kaart) :
  • Pollendam
  • Blauwe Slenk
  • Gele tonnen van het Pannengat en de Westmeep! aan de Westkant passeren (PG/WM)
  • richting West-Meep, Slenk
  • De finish is tussen de Cardinale Meep / Slenk (NM4/S21)
  • en de Noord-Meep 3 (NM3)
 • Het finish-schip is de “Snip”
 • Finishen is mogelijk tot 16.00 uur.
 • Protesten kunnen tot 17.00 uur telefonisch worden ingediend bij de wedstrijdcommissie
  Herman Brandsma  (06-53105899)
  Ingrid van der Pol (06-51823943)
 • Ten aller tijden wordt er volgens BPR gevaren
 • De AIS dient (ook) tijdens de wedstrijd aan te blijven!
 • Langs de Pollendam mag niet gekruist worden en dient de motor stand-by te staan!
 • Vanaf windkracht 8 wordt er niet meer gestart
 • DE ORGANISATIE IS OP GEEN ENKELE WIJZE AANSPRAKELIJK !!!


Om 20.00 uur is de prijsuitreiking in de DE BRAS.
Startborden inleveren na 16 oktober in café
’t Noorderke of bij rederij Vooruit!!! Bij verzuim uitsluiting voor de volgende Brandarisrace en een boete van € 25,-.

Om volgend jaar verzekerd te zijn van een uitnodiging voor de Kuiper Brandarisrace, verzoekt de wedstrijdadministratie om adreswijzigingen / verandering van eigenaar etc., via de e-mail door te geven aan

Close Menu
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.