De race wordt georganiseerd onder voorbehoud van eventuele maatregelen van de overheid betreffende het Corona-virus. Alle deelnemende schepen dienen zich te houden aan de regels die door de overheid en het RIVM zijn opgesteld en gelden voor jullie situatie!

Deelnemers dienen gecertificeerd en verzekerd te zijn voor deelname aan de wedstrijd!

Vanaf een waarschuwing windkracht 6 Bft of hoger gaat de race niet door!

 • Zodra het inschrijvingsformulier op de website geopend is, kan worden ingeschreven. Dit zal in het zomer van 2023 zijn. Hou de site in de gaten! We proberen iedere deelnemer van vorige keer een mail te sturen, dus niet meer per post!
 • Er kunnen maximaal ongeveer 75 schepen meedoen, dus schrijf je tijdig in. Het maximaal aantal deelnemende schepen is afhankelijk van de grootte van de schepen. Dit in overleg met de havenmeester van Terschelling. Het aantal inschrijvingen is te volgen op de website. (Kan soms even duren voor het actueel is 😉 )
 • Schepen die in 2022 hebben deelgenomen aan de Kuiper Brandarisrace hebben voorrang bij het inschrijven tot 31 augustus 2023.
 • Daarna vervalt dit voorrecht!
 • Als het maximaal aantal schepen bereikt is, kunt u ervoor kiezen om op de reservelijst te komen, voor als er schepen afmelden, of niet op komen dagen
 • Voor 31 augustus inschrijven, vol is vol
 • Deelnemers dienen gecertificeerd en verzekerd te zijn voor deelname aan de wedstrijd!
 • Indien keuringen niet wettelijk vereist zijn (< 20m & < 12pax) dan voldoende verzekerd en verklaring deugdelijk onderhoud!
 • Door u aan te melden gaat u akkoord met deze reglementen en verplicht u uzelf om het verschuldigde inschrijfgeld van €125,- te betalen
 • Het inschrijfgeld is verplicht, als door overmacht (overheid of weersomstandigheden) de race niet door kan gaan, dan kan het zijn dat er een kleine vergoeding wordt gevraagd voor de gemaakte kosten!
 • Deelname is pas definitief na betaling van het inschrijfgeld op vrijdag 20 oktober (van 20.00 uur tot 21.30 uur) in ’t Noorderke
 • Onderling doorgeven van inschrijfplaats is niet toegestaan
 • Bij wanbetaling volgt uitsluiting voor deze en volgende races.
 • Dit geldt ook bij wangedrag van bemanning en gasten …
 • … en wanneer aanwijzingen van de havenmeester en de organisatie niet opgevolgd worden!
 • Na ontvangst van de inschrijving wordt de naam van het schip zsm op de website vermeld. U krijgt geen bevestiging meer per email!!
 • Kunt u onverhoopt toch niet meedoen aan de Kuiper Brandarisrace, geeft u dit dan s.v.p. z.s.m. aan ons door. Wij kunnen dan andere schepen blij maken.

Palaver is zaterdag 09.00u!!! in ’t Noorderke. Alleen voor schipper en/of maat!!

Wedstrijdreglement (2023)

ONDER VOORBEHOUD VAN WIJZIGINGEN TIJDENS HET PALAVER!

Startschip de Sittard
Startschip Sittard
 • Kijk uit naar het startschip Sittard. Deze ligt voor anker na de Pollendam. De start is waarschijnlijk tussen de boeien BS27 & BS28. Dit wordt op het palaver bekend gemaakt.
 • Zorg ervoor dat het startnummer ruim voor de start als bij de finish duidelijk zichtbaar is voor of achter op het schip.
 • VHF
  Voordat er gestart wordt, dus na de haven te zijn uitgevaren, overschakelen naar kanaal 77.
  Tijdens de race gewoon op kanaal 10 en 2.
 • De start is in onderverdeelde volgorde:
  • Grote klippers 10.30 uur
  • Kleine klippers 10.40 uur
  • Grote tjalken 10.50 uur
  • Aken / skûtsjes 11.00 uur
  • Zeeschepen, kotters, botters c.a. 11.10 uur
 • Volg voor en tijdens de start de aanwijzingen vanaf het startschip op.
 • Zorg ervoor dat het startnummer zowel bij de start als bij de finish duidelijk zichtbaar is voor of achter op het schip
 • Te laat starten betekent uitsluiting van de wedstrijd !!!
 • Te varen route (zie daar voor kaart) :
  • Blauwe Slenk
  • Gele tonnen van de Blauwe Slenk aan de westkant passeren!! (BS-H tm BS-A)
  • Gele tonnen van het Pannengat (PG-J t/m PG-A), Pannenwrak en gele tonnen van de Westmeep (WM-D t/m WM-A) aan de westkant passeren!!
  • De finish wordt bekend gemaakt op het palaver.
Finishschip sleepboot Holland
Finishschip sleepboot Holland
 • Het finish-schip is de Holland
 • Finishen is mogelijk tot 16.00 uur.
 • Protesten kunnen tot 17.00 uur telefonisch worden ingediend bij de wedstrijdcommissie
  Ingrid van der Pol (06-51823943)
 • Ten aller tijden wordt er volgens BPR gevaren
 • De AIS dient (ook) tijdens de wedstrijd aan te blijven!
 • Langs de Pollendam mag niet gekruist worden en dient de motor stand-by te staan!
 • Vanaf een waarschuwing windkracht 6 Bft of hoger gaat de race niet door!
  (https://www.knmi.nl/nederland-nu/maritiem/marifoon)
 • De race wordt gestaakt, onderbroken, of ingekort als het weer gedurende de race dusdanig verslechtert dat de kans op ongevallen toeneemt.
 • Aan de schippers wordt gevraagd extra veiligheidsmaatregelen te nemen met betrekking tot zeilvoering, minimum bemanning en andere risicodragende elementen van een zeilwedstrijd zoals startprocedure en route.
 • Deelname is belangrijker dan winnen! Veiligheid voor snelheid!
 • DE ORGANISATIE IS OP GEEN ENKELE WIJZE AANSPRAKELIJK !!!


Om 20.00 uur is de prijsuitreiking in de DE BRAS.
Startborden inleveren na 21 oktober in café
’t Noorderke of bij rederij Vooruit!!! Bij verzuim uitsluiting voor de volgende Brandarisrace en een boete van € 25,-.

Om volgend jaar verzekerd te zijn van een uitnodiging voor de Kuiper Brandarisrace, verzoekt de wedstrijdadministratie om adreswijzigingen / verandering van eigenaar etc., via de e-mail door te geven aan

Close Menu
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.