Klik op de kaart om de hele route te bekijken!

De globale starttijden::

  1. Grote klippers 10.30 uur
  2. Kleine klippers 10.40 uur
  3. Tjalken 10.50 uur
  4. Aken /skutsjes 11.00 uur
  5. Zeeschepen, kotters, botters, e.d. 11.10 uur


Definitieve starttijden worden tijdens het palaver doorgegeven. Het palaver is zaterdag om 9:00!! in het Noorderke. Alleen voor schipper en/of maat. Te laat starten betekent uitsluiting van de wedstrijd !!! Tijdens en voor de start uitluisteren op kanaal 77. Tijdens de race op de normale kanalen 10 en 2.

SM Emili van de Maritieme Academie Harlingen

Kijk uit naar het startschip MS Emeli. Deze ligt voor anker in de Boontjes of het Kimstergat. De start is tussen de boeien en het startschip. Dit wordt op het palaver bekend gemaakt.

Zorg ervoor dat het startnummer zowel bij de start als bij de finish duidelijk zichtbaar is voor of achter op het schip

Te varen route

  • Pollendam
  • Blauwe Slenk
  • Gele tonnen van het Pannengat en Westmeep aan Westkant passeren!! (PG/WM)
  • richting West-Meep, Slenk
  • De finish is tussen de Cardinale Meep / Slenk (NM4/S21) en de Noord-Meep 3 (NM3)


Klik op de kaart om de hele route te bekijken!

De Snip

Het finish-schip is de “Snip”

Finishen is mogelijk tot 16.00 uur.

Protesten kunnen tot 17:00 telefonisch worden ingediend bij Ingrid van der Pol (06-51823943)

Close Menu
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.