Tijdelijke meetstations Blauwe Slenk!

Tijdelijke meetstations Blauwe Slenk!

De Centrale Meldpost Waddenzee (Brandaris) wil ons graag op de hoogte stellen van het volgende.

In de Blauwe Slenk is een opstelling uitgelegd met 5 meetstations. Afgelopen maandag 10 -10 zijn deze uitgelegd en zullen een week blijven liggen.
(11/10 t/m 19/10 2022)

Deze liggen tussen de BS 8 en BS8a aan de Noordkant van het vaarwater, en deze liggen tussen de BS 7 en BS 7a aan de zuidkant van het vaarwater. Alle stations liggen buiten de betonning van de vaargeul en worden gemarkeerd met oranje blazen, radarreflector en toplicht.

klik om te vergroten
Bodemfram in de geulen

Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van onderwatergeluidsniveaus rondom de haven van Harlingen. Hierbij wil Rijkswaterstaat een beeld krijgen van het onderwatergeluid in de ondiepe Waddenzee en de invloed van verschillende schepen/scheepstypes daarop in kaart brengen.

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Close Menu
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.